Mimi nachukua hatua

#Ajalisasabasi

Andika jina lako, kisha sambaza ujumbe wenye jina lako kuhusu usalama barabarani kwenye mitandao ya kijamii