Mapendekezo ya kurekebisha sheria

Pendekezo #1

Pendekezo #2

Pendekezo #3

Pendekezo #4

Pendekezo #5